Nöt-lamm- och svinmage

DAT-Schaub AB erbjuder ett brett sortiment av biprodukter. Välj produkt i menyn för utförlig information om varje artikel i sortimentet.

image description

Svinmage, tvättad

KHi tvättad svinmage för humankonsumtion.

Magen putsas ren från fett och körtlar sant delas så att båda halvorna hänger ihop mellan magmun och matstrupe ("Butterfly Cut"). Magen tvättas i varmt vatten och kyls därefter genst i kallt vatten.

Magen transporteras därefter omedelbart till plattfrys för infrysning i block. Kontrolleras och putsas före infrysning.

Förpackning
Block, ca 1.100 kg per pall, plastfilmas, engångspall.

Produktionsanläggning
SE80 Kristianstad

image description

Svinmage, skållad

KHi skållad svinmage för humankonsumtion.

Magen putsas ren från fett och körtlar samt delas så att båda halvorna hänger ihop mellan magmun och matstrupe ("Butterfly Cut"). Magen tvättas/skållas i hett vatten. Kyls och dräneras undere natten. Kontrolleras och putsas före infrysning.

Förpackning
10kg/kartong, innerförpackning 2 x 5 kg plastpåse.
48 kartonger = 480 kg / EUR pall.

Produktionsanläggning
SE51 Kalmar
SE78 Visby

image description

Nötvom

KHi skållad nötvom för humankonsumtion.

Vommen förtvättas i varmt vatten och skållas sedan i hett vatten. Ingen blekning eller användning av kemikalier. Kyls och dräneras över natten. Kontrolleras och putsas före infrysning.

Förpackning
20 kg / kartong, innerförpackning plastpåse.
24 kartonger = 480 kg / EUR pall.

Produktionsanläggning
SE51 Kalmar
SE53 Linköping

image description

Nätmage

KHi skållad nätmage för humankonsumtion.

Nätmagen töms, vänds ut och in, förtvättas i varmt vatten och skållas sedan i hett vatten. Kyls och dräneras över natten. Kontrolleras och putsas före infrysning.

Förpackning
10 kg / kartong, innerförpackning 2 x 5 kg plastpåse.
48 kartonger = 480 kg / EUR pall.

Produktionsanläggning
SE53 Linköping

image description

Bladmage

Bladmagen avskiljs från vompaketet, putsas fri från fett och klyvs i två halvor. Förtvättas i varmt vatten för att därefter skållas i hett vatten. Kyls och dräneras över natten före infrysning.

Förpackning
10 kg / kartong, innerförpackning plastpåse.
48 kartonger = 480 kg / EUR pall.

Produktionsanläggning
SE53 Linköping

image description

Löpmage

KHi löpmage för produktion av ostlöpe.

Nedre delen av löpmagen skärs bort och löpmagen avskiljs från bladmagen. Magen trimmas, öppnas och sköljs i saltlake före kylning och infrysning.

Förpackning
25 kg / kartong, innerförpackning plastpåse.

Produktionsanläggning
SE53 Linköping

image description

Lammvom

KHi skållad lammvom för humankonsumtion.

Lammvommen öppnas, töms, förtvättas i varmt vatten och skållas sedan i hett vatten. Ingen blekning eller användning av kemikalier. Kyls och dräneras över natten. Kontrolleras och putsas före infrysning.

Förpackning
10 kg / kartong, innerförpackning 2 x 5 kg.
48 kartonger = 480 kg / EUR pall.

Produktionsanläggning
SE53 Linköping

image description